ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN

Ngày có hiệu lực: 17/05/2022

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TRANG WEB NÀY (“ĐIỀU KHOẢN CỦA TRANG WEB”) TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY. BẰNG CÁCH SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, BẠN ĐỒNG Ý CHỊU BẰNG CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA TRANG WEB NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA TRANG WEB NÀY, ĐỪNG SỬ DỤNG TRANG WEB.

 • Trang web (website) này là tài sản của Chi nhánh học viện Yoga Quốc Tế TPY – Công ty TNHH TM & DV PJS. Các Điều kiện và Điều khoản Sử dụng website này (“Điều khoản Sử dụng”) áp dụng cho trang web của chúng tôi tại https://tpyacademy.com, và tất cả các trang liên kết với  https://tpyacademy.com, các công ty con và chi nhánh (gọi chung là “Trang web”).. Sử dụng Trang web đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng này; nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web.
 • Chúng tôi có toàn quyền quyết định thay đổi, sửa đổi, thêm và / hoặc xóa các phần của Điều khoản sử dụng này bất kỳ lúc nào. Bạn có trách nhiệm kiểm tra các Điều khoản Sử dụng này định kỳ để cập nhật về các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi các thay đổi được đăng có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với các thay đổi đó. Miễn là bạn tuân thủ các Điều khoản sử dụng này, chúng tôi cấp cho bạn đặc quyền cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, hạn chế để truy cập và sử dụng Trang web.

1. Nội Dung

 • Tất cả văn bản, đồ họa, giao diện người dùng, giao diện trực quan, hình ảnh, nhãn hiệu, biểu trưng, âm thanh, âm nhạc, ảnh nghệ thuật và mã máy tính (gọi chung là “Nội dung”), bao gồm nhưng không giới hạn trong thiết kế, cấu trúc, lựa chọn, phối hợp, biểu hiện "xem và cảm nhận” và sắp xếp Nội dung như vậy, có trên Trang web được sở hữu, kiểm soát hoặc cấp phép bởi Chi nhánh học viện Yoga Quốc Tế TPY – Công ty TNHH TM & DV PJS và được bảo vệ bởi trang phục thương mại, quyền sao chép, luật sáng chế và nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác và luật cạnh tranh không lành mạnh.
 • Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản sử dụng này, không được sao chép, tái bản, tải lên hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào (bao gồm “phản chiếu”) cho bất kỳ máy tính, máy chủ, trang web hoặc phương tiện khác để xuất bản hoặc phân phối hoặc cho bất kỳ doanh nghiệp thương mại nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.
 • Bạn có thể sử dụng thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (như bài viết cơ sở tri thức và tài liệu tương tự) do Chi nhánh học viện Yoga Quốc Tế TPY – Công ty TNHH TM & DV PJS cung cấp để tải xuống từ Trang web, miễn là bạn:
  • Không xóa bất kỳ ngôn ngữ thông báo độc quyền nào trong tất cả các bản sao như vậy tài liệu.
  • Chỉ sử dụng thông tin đó cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn và không sao chép hoặc đăng thông tin trên bất kỳ máy tính nối mạng nào hoặc phát trên bất kỳ phương tiện nào.
  • Không sửa đổi bất kỳ thông tin nào
  • Không thực hiện bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến các tài liệu đó.

2. Đủ Điều Kiện Sử Dụng 

 • Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn từ 18 tuổi trở lên. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn có thể không sử dụng Trang web, trong mọi trường hợp hoặc vì bất kỳ lý do gì. Bằng quyết định riêng của mình, chúng tôi có thể, từ chối cung cấp Dịch vụ cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào và thay đổi tiêu chí đủ điều kiện của chúng tôi bất kỳ lúc nào.
 • Bạn tự chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc bạn sử dụng Dịch vụ tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định áp dụng cho bạn. Nếu bạn là trẻ vị thành niên, bạn phải tham khảo ý kiến của cha mẹ hoặc người giám hộ về những phần nào của Dịch vụ phù hợp với bạn.
 • Chúng tôi liên tục thử nghiệm các tính năng, chức năng, dịch vụ, giao diện người dùng và Sản phẩm mới mà chúng tôi đang xem xét kết hợp hoặc cung cấp thông qua Trang web của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền bao gồm hoặc loại trừ bạn khỏi các thử nghiệm này mà không cần thông báo.

3. Các Liên Kết Bên Ngoài; Nội Dung Của Bên Thứ Ba 

 • Trang web này có thể chứa liên kết đến các trang web, dịch vụ hoặc tài nguyên khác của bên thứ ba trên Internet, bao gồm nhưng không giới hạn đối với nhà tài trợ của chúng tôi và Facebook và các trang web, dịch vụ hoặc tài nguyên khác lại có thể chứa liên kết đến Trang web (“Trang bên ngoài”). Các liên kết này chỉ được cung cấp như một sự tiện lợi cho bạn chứ không phải là sự chứng thực của chúng tôi về nội dung trên các Trang bên ngoài đó. Nội dung của các trang web bên ngoài được phát triển và cung cấp bởi những người khác. Chi nhánh học viện Yoga Quốc Tế TPY – Công ty TNHH TM & DV PJS không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ Trang web bên ngoài được liên kết nào và không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ tài liệu nào trên các Trang web bên ngoài đó. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng Chi nhánh học viện Yoga Quốc Tế TPY – Công ty TNHH TM & DV PJS sẽ không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào gây ra hay bị cáo buộc gây ra hoặc liên quan đến việc sử dụng hay phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ Trang web bên ngoài nào.

4. Giá 

 • Thông tin hiển thị trên trang web liên quan đến giá cả và tính khả dụng của dịch vụ có thể được thay đổi bởi Chi nhánh học viện Yoga Quốc Tế TPY – Công ty TNHH TM & DV PJS mà không cần thông báo.

5. Mua Hàng Trực Tuyến 

 • Danh mục sản phẩm trong Cửa Hàng, Hội thảo (workshops), Yoga Và Nghỉ Dưỡng (Retreats), các khóa đào tạo giáo viên và các sự kiện khác mà chúng tôi cung cấp được cung cấp ở các quốc gia khác nhau và tùy thuộc vào các điều kiện mua hàng và tiền tệ khác nhau. Khi yêu cầu đặt phòng của bạn được chuyển tiếp đến một trang web khác để thanh toán và xác nhận, bạn sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung được cung cấp bởi các trang web bên ngoài đó. Trường hợp các sự kiện được đặt trực tuyến thông qua Trang web này và nói chung, bạn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện này.

6. Giới Hạn Trách Nhiệm Pháp Lý 

 • Học Viện Yoga Quốc Tế TPY không đảm bảo rằng trang web của chúng tôi hoặc máy chủ sẽ hoạt động không có lỗi hoặc nội dung không có vi-rút máy tính hoặc các tính năng gây hại tương tự. Nếu việc bạn sử dụng trang web hoặc nội dung website dẫn đến việc phải sửa chữa hoặc thay thế thiết bị hoặc hư/mất dữ liệu thì Học Viện Yoga Quốc Tế TPY không chịu trách nhiệm về các chi phí đó.
 • Trừ khi được cung cấp bởi chúng tôi bằng văn bản, ghi rõ nội dung và các dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “có sẵn” mà không có bất kỳ sự bảo đảm nào. Học Viện Yoga Quốc Tế TPY từ chối mọi bảo đảm, bao gồm, nhưng không giới hạn, các bảo đảm về tiêu đề, khả năng bán hàng, không vi phạm quyền của bên thứ ba và phù hợp cho mục đích cụ thể.
 • Trong mọi trường hợp, Học Viện Yoga Quốc Tế TPY không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm, không giới hạn, thiệt hại ngẫu nhiên và hậu quả, mất lợi nhuận hoặc thiệt hại do mất dữ liệu hoặc gián đoạn kinh doanh) do việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng dịch vụ hoặc nội dung, dù dựa trên bảo hành, hợp đồng, hành vi (kể cả sơ suất), hay bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó, hoặc cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp nào.
 • Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, do đó các giới hạn hoặc loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn. Trong các khu vực pháp lý như vậy, trách nhiệm pháp lý của Học Viện Yoga Quốc Tế TPY sẽ bị giới hạn trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Không có điều khoản nào trong các điều khoản này ảnh hưởng đến bất kỳ quyền và biện pháp pháp lý nào mà bạn có theo luật pháp địa phương.

7. Dữ Liệu Đăng Ký; Bảo Mật Tài Khoản

 • Liên quan đến việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi, nếu bạn tạo một tài khoản trên Trang web, bạn đồng ý (a) cung cấp thông tin chính xác, cập nhật và đầy đủ về bạn trong bất kỳ biểu mẫu đăng ký nào trên Trang web (“Dữ liệu đăng ký”) ; (b) duy trì tính bảo mật của mật khẩu và nhận dạng của bạn; (c) duy trì và cập nhật kịp thời Dữ liệu Đăng ký, và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cung cấp cho Học Viện Yoga Quốc Tế TPY, để giữ cho nó chính xác, cập nhật kịp thời và đầy đủ; và (d) chấp nhận mọi rủi ro về việc truy cập trái phép vào Dữ liệu đăng ký và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cung cấp cho Học Viện Yoga Quốc Tế TPY.

8. Thông Tin Và Phản Hồi 

 • Bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp tại Trang web này sẽ được coi là không bảo mật. Chúng tôi sẽ được tự do sử dụng thông tin đó trên cơ sở không hạn chế.
 • Thông tin trong trang web này có thể thay đổi mà không cần thông báo.
 • Bạn có thể Liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ văn phòng của chúng tôi: 20 Đường số 5, Phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
 • Email: info@tpyacademy.com 
 • Hotline: 0909 828 656

return to top
icon-messenger
Chat ngay để nhận tư vấn
icon-zalo
Chat với chúng tôi qua Zalo
icon-zalo
Chat với chúng tôi qua Zalo